Bezmiłość

Marianna Rodziewicz

Miasto opuszczone, położone w Wirtualu. Zostało przypadkowo odkryte
przez studentkę z Polski, w 2022 roku. Do dzisiaj pozostaje tajemnica,
kto założył i zamieszkiwał Bezmiłosc.

Miasto jest z każdej strony ogrodzone wysoka krata. Zaraz po
przekroczeniu jej granic, odczuwalny jest duszący fetor parującej
padliny. W całym mieście słychać głuchy szum i, jakby, czyjeś jęki.
A może to tylko odgłosy natury nieożywionej, poddanej procesowi
degradacji? Budynki w Bez miłości są zdeformowane, przybierają
organiczne kształty. Istnieją podejrzenia, ze mieszkanki
i mieszkańcy Bezmiłości, zostali wchłonięci niegdyś przez miasto.

Bezmiłość jest miastem, w którym Miłość dawno wyginęła.

A może jej wcale nie było?

Może nie miała przestrzeni na istnienie?

* Po prawej: Odkrywczyni Bezmiłosci, sfotografowana na placu głównym.