Ponczo

Celem pracy było obrazowe przedstawienie uczuć naszych Mam związanych z naszą obecnością w ich życiu. Zdecydowałyśmy się przedstawić cztery lata, ponieważ to najważniejszy czas w rozwoju więzi między matką a dzieckiem. W ten sposób zostały One ubrane w swoje doświadczenia. Było to bardzo ważne doświadczenie dla nas samych jak i przede wszystkim dla obu Mam.

Anna Skrzypek, Ewa Obradovič

Ponczo

Dobrano nas w pary w celu zestawienia ze sobą dwóch podobnych do siebie spojrzeń na kwestię algorytmu. Po długich rozmowach postanowiłyśmy stworzyć odzież, która byłaby mapą/wykazem informacji dla problemu przez nas poruszanego. Uznałyśmy, że każda z nas stworzy ponczo, które miałyby nosić nasze Mamy. Odzież ta jest swego rodzaju kalendarzem emocji, różnych przeżyć. Negatywnych jak i pozytywnych, zawartych w okresie pierwszym czterech lat, gdy pojawiłyśmy się w życiu naszych Mam. Po wykonaniu szczegółowego schematu postępowania, przeprowadziłyśmy z nimi wywiad. Było to niezwykle trudne, ponieważ wymagało przypominania sobie tego, co czuły w każdym miesiącu czterech pierwszych lat naszego życia. Gdy zebrałyśmy potrzebne dane, zaczęłyśmy projektować spersonalizowane poncza. Jeden miesiąc życia to moduł dzielony na 4 stopnie. 

Każdy stopień odpowiada i długości przeżywania danej sytuacji:
1 to krótkotrwałe przeżywanie danej emocji.
2 to raczej krótkotrwałe przeżywanie danej emocji.
3 to długotrwałe przeżywanie danej emocji.
4 to bardzo długotrwałe przeżywanie danej emocji.
Za intensywność danej emocji odpowiadały kolory:
Czarny to bardzo negatywne emocje.
Granatowy, negatywne emocje.
Niebieski, raczej negatywne emocje.
Szary kolor wypełnienie, jest to kolor neutralny ułatwiający odczytywanie danych.
Żółty to raczej pozytywne emocje.
Pomarańczowy, pozytywne emocje.
Czerwony, bardzo pozytywne emocje.
 
Każdy z miesięcy przedstawiłyśmy w bloku dwunastomiesięcznym. (4 miesiące 
w poziomie, 3 w pionie). Zaś każdy blok, w celu skonstruowania poncza, przedstawiłyśmy w formie 2 na 2.