Portret intermedialny

Eksperymenty związane z badaniem transformowania
tego samego materiału w różnych obszarach

Katarzyna Zielańska, Marcin Zonenberg

Portret intermedialny

Praca jest wynikiem eksperymentów związanych z badaniem transformowania tego samego materiału w różnych obszarach. Pierwotną tkanką jest portret człowieka, który za pomocą kodu staje się przetwarzany i prowadzi ostatecznie do całkowicie abstrakcyjnych struktur. Grafiki wykonane w technice druku cyfrowego są pewną notatką, zapisem obrazu uchwyconego przez kamerę i przetworzonego w sposób bardziej kontrolowany.

Część interaktywna:

Za pomocą kamery można wejść w indywidualny dialog z narzędziem kodującym, które w rezultacie przekształci kolejne obrazy wyjściowe.

KOD SCAN