Proste ćwiczenie percepcji

Ćwiczenia te polegały na zobrazowaniu indywidualnych skojarzeń wywołanych autorskim utworem muzycznym, na porównaniu różnic oraz cech wspólnych wyniku naszej pracy. „Tańczące” formy są wizualną odpowiedzią na dźwięki stanowiące spoiwo projektu.

Paulina Winiarska, Zuzanna Kobus

Proste ćwiczenie percepcji

Ćwiczenia te polegały na zobrazowaniu indywidualnych skojarzeń wywołanych autorskim utworem muzycznym, na porównaniu różnic oraz cech wspólnych wyniku naszej pracy. „Tańczące” formy są wizualną odpowiedzią na dźwięki stanowiące spoiwo projektu.


Ciągle odbieramy dźwięki, jak i sami je produkujemy przy każdym naszym najmniejszym ruchu. Czasem nasłuchując otoczenia udaje nam się uchwycić dźwięk i oddzielając go od pozostałej mieszanki - szumu, zwiększyć intensywność wrażenia. Poprzez samo skupienie zmienia się nie tylko odbiór dźwięku, ale również przestrzeni, miejsca w którym się znajdujemy, przedmiotów, całej trwającej chwili. Tworząc własną muzykę możemy zasugerować kierunek myśli, zwiększyć lub zmniejszyć rozmaitość skojarzeń - sugerując określonym dźwiękiem pośrednio lub bezpośrednio. Tworząc własny utwór muzyczny ciężko o zasugerowanie odbiorcom dokładnie tej samej myśli, tych samych obrazów. Percepcja dźwięków w przypadku ludzi będzie różnić się od siebie, odbiór takich bodźców jest z reguły mocno indywidualny. Ludzie są jednak zdolni do określania dźwięków w ten sam sposób, np. jako pozytywne, negatywne, radosne, smutne, przerażające.

Projekt polegał na swobodnym zobrazowaniu skojarzeń wywołanych autorskim utworem muzycznym. Wychodząc więc od tego utworu, który stał się spoiwem naszej dalszej pracy, stworzyłyśmy kilka prostych animacji. Stanowią one interpretacje zestawionych ze sobą dźwięków. Te, wydawałoby się, tańczące formy są również odpowiedzią na naszą ciekawość dotyczącą tematu przypuszczalnych wspólnych elementów interpretacji (takich jak kolor, klimat, kształt itp.) które mogłyby wynikać z sugerowania skojarzeń możliwych do podobnego odbioru dla różnych ludzi.  

Poza utworem w projekcie postanowiłyśmy działać akurat w animacji ze względu na możliwość ukazania ruchu, jak i na fakt, że na co dzień nie poruszamy się w niej aż tak swobodnie i często. Praca ta stanowiła więc dla nas również proste doświadczenie materii wizualnej. 

Proste ćwiczenie percepcji MP3