Transformacje

Projekt, który przedstawiamy jest efektem naszych działań w obrębie badania relacji między dźwiękiem a obrazem. Końcowe grafiki są wynikiem procesu przetwarzania różnych elementów utworów, poczynając od przekładania tekstów na kod Morse'a.

Marcela Gawęda, Agnieszka Krzyszczak

Flicker dots

Wspólny projekt opiera się na dwóch odrębnych pracach, które były odpowiedzią na temat algorytm. Dwiema głównymi składowymi, na których została zbudowana praca jest muzyka oraz obraz z kropek i kresek. Podczas procesu pracy nad zadaniem badana była relacja dźwięk-obraz, a efekty działań był poddawany różnym przetworzeniom. Ostatecznie zosały wybran cztery piosenki inspirujących artystek: Kate Bush, Madonna, Dolly Parton, Patti Smith, z których teksty przełożono na kod Morse'a.. 

Graficzne teksty zapisane kodem Morse’a zostały modyfikowane tak długo, aż stały się one obrazami graficznymi, które w dalszym procesie  pracy zostały poddane przetworzeniu w dźwięk. Do stworzenia realizacji użutoprogramów dostępnych on-line: .::::PIXELSYNTH::::. oraz Image to Audio, Spectrogram Player, gdzie bazując na autorskich grafikach został wygenerowany dźwięk.