Rafał Pytel

Walory podróżowania nocą - obiekty

GALERIA WYBRANYCH PRAC STUDENCKICH 

#Intermedia2020

Wystawa końcoworoczna pracowni Intermediów i technik cyfrowych na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach - "Obejście algorytmu - interaktywne wizualizacje" - GRAFIKA INTERMEDIALNA Prace studenckie realizowane w dwuosobowych zespołach bazujące na temacie Algorytm realizowanym w semestrze pierwszym. Efektem pracy są grafiki, która w swoich założeniach wpisuje się w obszar szeroko pojętych intermediów. Prace skupiają się na wpływie dwóch koncepcji na siebie przenosząc je w przestrzenie różnych, wzajemnych mediów. Synteza dwóch koncepcji w jedność.  Skupienie na eksperymencie graficznym oraz formie wizualnej.


+

Virtual Magic Lantern

Jan Kukułka / Krzysztof Momot

Dwuczęściowy projekt bada zagadnienie światła, projekcji, ruchu, punktów widzenia oraz wypływu tych czynników na odbiór przestrzeni. Obydwa pozwalają również porównać zarówno możliwości jak i wrodzone ograniczenia przypisanych sobie technik/mediów.

+

Transformacje

Marcela Gawęda / Agnieszka Krzyszczak

Przedstawiany projekt jest efektem działań w obrębie badania relacji między dźwiękiem a obrazem. Końcowe grafiki są wynikiem procesu przetwarzania różnych elementów utworów, poczynając od przekładania tekstów na kod Morse'a.

+

Ponczo

Anna Skrzypek / Ewa Obradovič

Celem pracy było obrazowe przedstawienie uczuć naszych Mam związanych z naszą obecnością w ich życiu. Zdecydowałyśmy się przedstawić cztery lata, ponieważ to najważniejszy czas w rozwoju więzi między matką a dzieckiem. W ten sposób zostały One ubrane w swoje doświadczenia. Było to bardzo ważne doświadczenie dla nas samych jak i przede wszystkim dla obu Mam.

+

Minecraft Intermedia Pack

Maria Bąk / Sandra Lubka

Gra Minecraft daje graczowi nieograniczoną możliwość kreacji. Jest również symulacją życia na Ziemi. Gracz staje się swoistym Bogiem. Projekt bazuje na zindywidualzowanej paczce tekstur inspirowanych zdjęciami satelitarnymi Ziemi.

+

Co prawda nas tam nie było

Klaudia Brzezińska / Natalia Kleszczewska

Bazą projektu był album rodzinny jednej z autorek, która to nie ma ścisłego powiązania z sytuacjami z fotografii. Projekt to próba wniknięcia w świat osób z fotografii, bez dociekania prawdy, tworzenie własnej rzeczywistości i odczuć, które ważne są nie mniej, co wspomnienia. 

+

Portret intermedialny

Katarzyna Zielańska / Marcin Zonenberg

Praca jest wynikiem eksperymentów związanych z badaniem transformowania tego samego materiału w różnych obszarach

+

Modny efekt uboczny

Kinga Kosmalska

Świat modelingu zmienia się coraz bardziej. Powstają nowe trendy, SIDE EFFECT jest na topie.

+

Proste ćwiczenie percepcji

Paulina Winiarska / Zuzanna Kobus

Ćwiczenia te polegały na zobrazowaniu indywidualnych skojarzeń wywołanych autorskim utworem muzycznym, na porównaniu różnic oraz cech wspólnych wyniku naszej pracy. „Tańczące” formy są wizualną odpowiedzią na dźwięki stanowiące spoiwo projektu.

+